Covid - 19

 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

W związku z aktualną sytuacją w Polsce wprowadziliśmy dodatkowe zasady zapewniające Państwu bezpieczny wypoczynek

 • Recepcja
  1) Pracownicy Dworku Prawdzic stosują maseczki/przyłbice oraz rękawiczki ochronne. Personel obiektu został przeszkolony w zakresie ochrony osobistej ze szczególnym wskazaniem dotyczącym postępowania w ściąganiu rękawiczek i maseczek ochronnych
  2) Dezynfekcja pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym poręczy, klamek, kanap, foteli wykonywana jest systematycznie
  3) Wprowadzenie ograniczonej ilości osób przebywających na holu głównym
  4) Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym
  5) Bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych na terenie Dworku Prawdzic
  6) W recepcji została zamontowana przeźroczysta osłona, oddzielająca recepcjonistę od Gości
  7) Rekomendowane zachowanie dystansu od drugiej osoby minimum 1,5m
  8) Zapewnienie możliwości zakupy jednorazowych rękawiczek i maseczek w recepcji

 • Pokój
  1) Przed przyjęciem kolejnego Gościa pokój jest myty, dezynfekowany oraz dokładnie wietrzony. Dezynfekcja obejmuje urządzenia, meble, klamki, armatury, piloty, blaty oraz wszystkie przedmioty znajdujące się w pokoju i łazience
  2) W trakcie pobytu Goście nie odbywa się serwis pokojowy
  3) Gościom zaleca się codziennie wietrzenie pokoju minimum 15min (wietrzenie to otwarcia okna na oścież)
  4) W razie potrzeby śmieci w zawiązanych workach należy wystawić przed pokój każdego dnia do godziny 11:00
  5) W każdej łazience znajduje się oznaczony kosz przeznaczony na zużyte rękawiczki oraz maseczki

 • Jadalnia
  1) Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do jadalni
  2) Wprowadzenie bezpiecznej odległości między stolikami
  3) Po każdym Gościu następuje dezynfekcja stołów, krzeseł, klamek
  4) Nakryty stół wskazuję przeprowadzoną dezynfekcje
  5) Stosowanie przez kelnerkę jednorazowych rękawiczek, maseczki oraz przyłbicy
  6) Goście zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu wyznaczonych posiłków
  7) Bezpieczne wydawanie posiłków przez kelnera

 • Basen, sala fitness, Medical SPA
  1) Jednocześnie na terenie siłowni, kompleksu basenowego lub Medical SPA może przebywać maksymalnie 10 osób.
  2) Mycie i dezynfekcja w/w pomieszczeń po każdym Gościu
  3) Harmonogram korzystania z w/w pomieszczeń prowadzi recepcja
  4) Zapewnienie płynu do dezynfekcji przy wejściu do Medical SPA

 • Informacje ogólne
  1) Jeśli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy (gorączka, kaszel, duszności) to bezzwłocznie powiadam telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
  Tel. 91 38 78 320, 91 38 78 813
  2) Zachęcamy naszych Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi na terenie obiektu
  3) Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek na terenie Dworku Prawdzic

Copyright ©