Polityka prywatności Dworku Prawdzic

Administratorem strony jest:

Firma Produkcyjno-Usługowa „IMOPROJEKT” Jadwiga Karłowska-Van Bergen

ul. Szczecińska 15, 72-350 Niechorze
NIP: 8540006045

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na witrynie prawdzic.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na tej stronie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Usługowa „IMOPROJEKT” Jadwiga Karłowska-Van Bergen, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 15, 72-350 Niechorze, zarejestrowana pod numerem NIP 8540006045.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem rodo@prawdzic.pl.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie lub po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. 

Również zapytanie emailem może zawierać takie dane oraz dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu kontaktowym lub w emailu zamówienia zostaną wysłane do nas mailem i zapisane w bazie emaili — będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia.

Faktury. Jeżeli wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. 

Ponadto wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.