Regulamin Programu Lojalnościowego Dworku Prawdzic

I.  Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie  lojalnościowym Dworku Prawdzic w Niechorzu.
 2.  Organizatorem jest Firma Produkcyjno-Usługowa „IMOPROJEKT” Jadwiga Karłowska-Van Bergen z siedzibą w Niechorzu przy ul. Szczecińskiej 15, NIP 8540006045.

II.  Warunki przystąpienia do Programu

 1.  W Programie lojalnościowym mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego, czy osobiście uiszczają odpłatność za usługi Dworku Prawdzic, czy też usługi te są opłacane przez inne podmioty.
 2.  Program nie dotyczy pobytów grupowych i konferencyjnych.
 3.  W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora programu.
 4.  Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w programie jest brak zaległych płatności na rzecz Organizatora Programu Lojalnościowego.
 5.  Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Dworek Prawdzic, chyba że dana promocja wyraźnie przewiduje taką możliwość. Uczestnik Programu Lojalnościowego sam wybiera korzystniejszą dla niego promocję lub Program Lojalnościowy.

III. Przystąpienie do programu

 1.  Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie deklaracji przystąpienia do programu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego w recepcji Dworku Prawdzic.

IV. Zasady działania Programu Lojalnościowego

 1.  Program Lojalnościowy obowiązuje od 26 maja 2023 do momentu odwołania na stronie internetowej.
 2.  Za każdy wydany 1 zł na wszystkie usługi noclegowe 8% i gastronomiczne 8% w Dworku Prawdzic, dotyczące uczestnika, w bieżącym roku i w czterech pełnych latach ubiegłych uczestnik otrzymuje 1 pkt. Dla przykładu osoba dokonująca rezerwacji 26 maja 2023 roku ma do dyspozycji punkty wynikające z wykupionych i odbytych pobytów w pełnych kalendarzowych latach 2019, 2020, 2021, 2022 oraz do dnia dokonania kolejnej rezerwacji, w tym przypadku od 1 stycznia do 26 maja 2023. Gdy rezerwacje będą dokonane w roku 2024 – będą to lata 2020-2023 oraz od 1 stycznia do daty dokonania rezerwacji w 2024 roku.
 3.  Program Lojalnościowy oferuje cztery progi statusu Uczestnika na podstawie zebranych punktów:
  • I PRÓG — Powyżej 3000 punktów — Zniżka 3% na wszystkie usługi noclegowe 8% i gastronomiczne 8% w Dworku Prawdzic. Zniżka na nocleg liczona od cen wyjściowych – promocje nie łączą się z innymi oferowanymi przez Dworek Prawdzic.
  • II PRÓG — Powyżej 5000 punktów — Zniżka 5% na wszystkie usługi noclegowe 8% i gastronomiczne 8% w Dworku Prawdzic. Zniżka na nocleg liczona od cen wyjściowych – promocje nie łączą się z innymi oferowanymi przez Dworek Prawdzic.
  • III PRÓG — Powyżej 10 000 punktów — Zniżka 10% na wszystkie usługi noclegowe 8% i gastronomiczne 8% w Dworku Prawdzic. Zniżka na nocleg liczona od cen wyjściowych – promocje nie łączą się z innymi oferowanymi przez Dworek Prawdzic.
  • IV PRÓG — Powyżej 15 000 punktów — Zniżka 15% na wszystkie usługi noclegowe 8% i gastronomiczne 8% w Dworku Prawdzic. Zniżka na nocleg liczona od cen wyjściowych – promocje nie łączą się z innymi oferowanymi przez Dworek Prawdzic.
 4. Usługi w Programie Lojalnościowym obowiązują tylko przy dokonywaniu rezerwacji pobytu bezpośrednio w Dworku Prawdzic, telefonicznie pod numerem +48 91 38 63 563 oraz e-mailowo na adres e-mail: dworek@prawdzic.pl
 5. Dokonując rezerwacji należy poinformować o zamiarze uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub już uczestnictwa w tym programie.
 6. Rozliczenia finansowe oraz aktualizacja statusu Uczestnika Programu dokonywane są tylko poprzez recepcję Dworku Prawdzic.
 7. Płatności za usługi gastronomiczne w Tawernie i Medical‑SPA 23% VAT nie wlicza się do programu.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego jest Firma Produkcyjno‑Usługowa „IMOPROJEKT” Jadwiga Karłowska‑Van Bergen, ul. Szczecińska 15, 72‑350 Niechorze.
 3. Dane kontraktowe Organizatora Programu Lojalnościowego:
  Firma Produkcyjno-Usługowa „IMOPROJEKT” Jadwiga Karłowska-Van Bergen,
  ul. Szczecińska 15, 72-350 Niechorze,
  Telefon: +48 91 38 63 563
  Adres e-mail: dworek@prawdzic.pl
 4. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Usługowa „IMOPROJEKT” Jadwiga Karłowska-Van Bergen. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio:
  • Pod adresem e-mail: rodo@prawdzic.pl
  • Pisemnie pod adresem: Firma Produkcyjno-Usługowa „IMOPROJEKT” Jadwiga Karłowska-Van Bergen, ul. Szczecińska 15, 72-350 Niechorze, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu lojalnościowego do czasu jego zakończenia Programu lub do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody można dokonać wysyłając formularz na stronie: https://www.prawdzic.pl/kontakt-dworek-prawdzic wpisując informację o wycofaniu zgody na wykorzystanie danych osobowych, mailowo lub listownie na adres organizatora.

 * Wersja 1.0.0 -25.05.2023